תמ”א 38

תמ”א 38 – הליך בו זכאים בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980, ושנקבע שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע שלא נבנו על פי תקן 413 חלות הוראות התמ”א ללא תוספת זכויות בנייה. תמ”א 38 אינה חלה על מבנים הפטורים מתקן 413, לרבות מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ”ר ומבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, לדוגמת מחסנים.

התוספת בהליך של תמ”א 38 חייבת לכלול ממ”ד ואף יכולה להתווסף גם מרפסת חדשה לדירה.

כמו כן מאפשרת התמ”א להרוס את הבניין הקיים ולהקימו מחדש לפי זכויות הבניה של התוכניות החלות במקום.