פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא הליך בו הוחלט להרוס כליל את בנייני המגורים הישנים, ולבנות במקומם בנייני מגורים חדשים. משרד הבינוי רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים.

ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ולשם שיפור תדמית העיר.

בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי רבות. במסגרת מסלול זה רשאים יזמים או בעלי הנכסים לפנות לוועדה להתחדשות עירונית, ולבקש כי תמליץ לממשלה להכריז על מתחם כמתחם פינוי-בינוי. הכרזת הממשלה מקנה, במהלך תקפותה, הטבות הנוגעות לעסקאות המבוצעות על ידי הדיירים המפונים במס שבח, במס רכישה ובמע”מ של שירותי הבנייה. בנוסף היא מאפשרת את דחיית המועד הקובע את חבות המס.

כמו כן, ההצעה לתיקון חוק הדייר הסרבן, הכוללת דרכים לשמירה על זכויותיהם של בעלי הדירות בפרויקטים של פינוי-בינוי, וכן להתמודדות מול דיירים המסרבים באופן בלתי סביר לממש פרויקט פינוי-בינוי אושרה לקריאה שנייה ושלישית ע”י ועדת הרפורמות של הכנסת.

ההצעה לתיקון החוק באה גם להגן על דיירים קשישים, כאשר לפי ההצעה, יזם מחויב להציע לבעל דירה קשיש חלופה אחת או יותר מבין אלה: מעבר לדיור מוגן; רכישת דירה חלופית מחוץ לפרויקט עבור הקשיש; מתן שתי דירות קטנות במסגרת הפרויקט במקום דירה אחת גדולה; מתן דירה קטנה ותשלומי איזון, והכל כך שסך התמורה יהיה בשווי הדירה שהיה צפוי לקבל בפרויקט.