משכנתא

משכנתא היא אחת הזכויות במקרקעין ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין. משמעותה שיעבוד של מקרקעין לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. ברוב המקרים נרשמת משכנתה על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל הקרקע.

משכנתה היא אחת הבטוחות הניתנות ללווה והיא מחייבת ביטוח משכנתה ייעודי, הכולל ביטוח חיים או ביטוח נכס, כמו כן שמאות והוצאות משפטיות.

המשכנתה ניתנת על ידי אגף מתמחה בבנק מסחרי או על ידי חברת ביטוח, ומקבל המשכנתה ממשכן את המקרקעין שהוא רוכש בכסף זה – רושם שיעבוד של הדירה בטאבו על שם נותן ההלוואה. אם מקבל המשכנתה אינו עומד בהחזר ההלוואה הבנק רשאי, בכפוף לתנאים בחוק, לקחת את המקרקעין הממושכנים ולמכור אותם באמצעות כינוס נכסים תמורת חלק משווים בלבד.

לכל משכנתה יש מעין תעודת זהות המפרטת את כל התנאים שלה. תעודת זהות זאת נקראת דו״ח סילוקין והבנקים בישראל מחויבים להפיק את דו״ח הסילוקין המפרט את תנאי המשכנתאות שלהם.

הממשלה מעודדת לקיחת משכנתאות באמצעות סבסוד חלק מהריבית, על פי קריטריונים קבועים הקשורים במצבו של נוטל המשכנתה. כך התפתח “שוק המשכנתאות” לענף פעיל בשוק הפיננסים, בו מתמודדים ספקי ההלוואות (בנקים, חברות ביטוח, וחברות פרטיות) מול הלקוחות הלווים – נותני משכנתה.

שימוש במשכנתה ארוכת טווח מעלה את מחיר ההלוואה באופן ניכר מאד. כל הבדל בריבית, עלול לייקר באופן משמעותי את המחיר הסופי שמשולם על הנכס.

חברתנו פועלת בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים בתחום ומבצעת בדיקות כלכליות נרחבות ומשווה בין שלל חברות הביטוח והבנקים ובכך חוסכת ללקוחותיה הון עתק.